BM-maskiner till försvar 2 Traktorminnen som artillerist

Denna veckas Throwback Thursday så har vi hittat en intressant artikel som heter BM-maskiner till försvar 2 Traktorminnen som artillerist. Ni kan läsa mer av den här artikeln och många fler i BM-bladet arkivet.

God läsning! 

Ett smakprov från – BM-maskiner till försvar 2 Traktorminnen som artillerist

I BM-bladet nr 1 2019 beskrevs cykeltolkning efter traktor. Det var en effektiv men farlig truppförflyttning, som kunde sluta med att cyklar och soldater låg i en stor hög. Det var nog mest infanteriet som utnyttjade detta transportsätt.

Artilleriet, där jag fick min grundutbildning på slutet av 60-talet, använde traktorer för att förflytta haubitsar. Jag fick en förmiddagsutbildning i traktor-körning, bondpojke som jag är. Övningsobjektet var en Boxer, som här kallades hjultraktor 317 och ingenting annat.

Det jag kommer i håg är hur svårt mina kompisar från 08-området hade att växla med ”dubbeltrampning”. Dessutom var drivhjulen vända åt andra hållet. Enligt befälen var det en besparing i slitage på diagonaldäcken, då traktorerna nästan uteslutande gick på väg. Till Boxern, förlåt hjultraktor 317, hörde en kardandriven kärra med växellåda.

Den var en 3-tons kärra, som kallades drivkärra 834A, tillverkad av Livab i Braås och på den lastades ammunition. Efter denna kärra hängdes en 10,5 cm haubits på en en krok där bak.

Jag vill minnas att det på 60-talet ingick 16 traktorer i varje haubitskompani varav 6 drog pjäser. Ingen hade riktig hytt… 

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 10 nr 2 juni 2019. Vill ni läsa hela artikeln BM-maskiner till försvar 2 Traktorminnen som artillerist eller andra artiklar i BM-bladet årgång 10 nr 2 så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).