Besök från Norsk BM-Volvo Klubb

Veckans Throwback Thursday kommer att handla om när vi fick besök av en Norsk BM-Volvo Klubb. I artikeln kan ni också läsa om den Norska BM-Volvo klubbens historia. God läsning! 

Ett smakprov ifrån Besök från Norsk BM-Volvo Klubb

Sista dagen i oktober fick Munktellmuseet ett celebert besök av vår broderklubb Norska BM-Volvoklubb. Under ledning av deras reseledare Tor Arne Aure, hade ett trettiotal medlemmar mött upp på museet för att i lugn och ro bese utställningarna.

I samband med det passade jag på att träffa dem för att prata om Svenska BM-klubben och intervjua ordförande terje Synslien om deras verksamhet. Klubben bildades 2004 och hade då 70 medlemmar och idag har man ca 180. Odd Hermann Halvorsen, Årnäs, var initiativtagare och klubbens förste ordförande.

Klubben var den första första traktorklubben i Norge som representerar ett specifikt märke. Vanligtvis är inte maskinklubbarna i Norge märkesinriktade utan mer av…. 

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 6 nr 4 december 2015. Vill ni läsa hela artikeln Besök från Norsk BM-Volvo Klubb eller andra artiklar i BM-bladet årgång 6 nr 4 så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).