Svenska BM-klubbens Årsmöte 2016

Svenska BM-klubbens årsmöte hölls den 2 april På Munktellmuseet i Eskilstuna. Ungefär 75 medlemmar medverkade vid mötet så det var inte så lätt att hitta parkering denna dag. Innan mötet bjöds det på kaffe och bulle och mingel bland medlemmarna. Mötet öppnades sedan av Stig Karlsson som var ordförande på mötet. All punkter förhandlades av i snabb takt utan några problem. Vi är nu ca. 1 200 medlemmar i klubben och närvarande regionombud presenterade sig på mötet. Efter mötet avslutade vi träffen med mat och kaffe.

Vi tackar alla deltagande medlemmar för denna gång och hoppas att vi ses även på nästa årsmöte och andra evenemang framöver!

arsmote_01

Sekreterare på årsmötet var Björn Cagner och ordförande för mötet Stig Karlsson.

arsmote_02

Avgående styrelsemedlemmar Henrik Lunden och Stefan Lundin avtackas av Tomas Sandberg.

arsmote_0

På gruppfotot från vänster: Ola Korsfält suppleant, Curt Axelsson ledamot, Kennet Johansson revisorssuppleant, Guy Larsson ordförande, Lisbeth Larsson sekreterare, Lars-Erik Björkström ledamot, Mats Torstensson ledamot, Lars Berglind ledamot, Karl-Erik Svensson suppleant och Björn Eriksson ledamot.

Kallelse till årsmöte i Svenska BM-klubben

Alla medlemmar i Svenska BM-klubben kallas till årsmöte lördag den 2 april 2016 på Munktellmuseet i Eskilstuna.

Kaffe serveras från kl. 12.00
Årsmötet börjar kl. 12.30
Lunch serveras kl. 13.30

Dagordning enligt stadgarna. Samtliga handlingar för årsmötet finns att tillgå på mötet.

För vår planering, anmäl deltagande senast 17 mars, tel: 070-9779990 eller kontakt@bmklubben.se

Välkommen

Styrelsen

Snart är det dags för Svenska BM-klubbens årsmöte 2015!

Den 25 april är det dags för årets årsmöte på Munktellmuseet i Eskilstuna. Passa på att vara med och påverka klubbens framtid, få svar på dina frågor och funderingar och träffa andra medlemmar från klubben.

kl.12.00 serveras kaffe och smörgås. Årsmötet börjar ca. 12.30. Lunch serveras kl. 13.30. Dagordning enligt stadgarna. Samtliga handlingar för årsmötet finns att tillgå på mötet.

OBS! Anmälan senast 15 april till Tel: 070-9779990 eller kontakt@bmklubben.se

Vi önskar alla medlemmar varmt välkomna!

Tips på kommande läsning!

När Svenska BM-klubbens medlemmar Niclas Svensson och Stefan Lundin i höstas anordnade en plöjning i Sköldinge, så var Niklas Larsson (BM-sidan) på plats för att göra ett reportage om träffen. Reportaget kommer att publiceras i tidningen Traktor Power nr.4/2015, och vi får bland annat läsa mer om träffen och de tre T810 som plöjde på rad under dagen.

Så glöm inte att hålla utkik efter Traktor Power nr.4/2015 i butiken framöver!

fb810
Foto: Niklas Larsson, www.bmsidan.se